Τρέξιμο. Συχνά λάθη που οδηγούν σε τραυματισμούς. Μέρος 1

Nov 01, 2018 by yperion_graphic_if62ts5y

Περίπου 70 % των τραυμάτων των δρομέων οφείλονται σε ‘υπερχρήση ’. Η αιτίαση  των τραυματισμών διακρίνεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Η πλειοψηφία των τραυματισμών οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες  ‘συνδρόμου υπερχρήσης ’ . Πρόκειται για παράγοντες που δεν έχουν καμία σχέση με το σώμα του δρομέα αλλά με το περιβάλλον και τον εξοπλισμό

Continue Reading