Αρθροσκόπηση: η τεχνική

Sep 07, 2018 by yperion_graphic_if62ts5y

Τι είναι η αρθροσκόπηση? Είναι μία χειρουργική τεχνική όπου ο ορθοπαιδικός  χρησιμοποιώντας μία κάμερα και ειδικά εργαλεία μπορεί να ‘εισχωρήσει σε μία άρθρωση για να διαγνώσει ή /και να διορθώσει  μία βλάβη εντός μίας άρθρωσης . Που χρησιμοποιείται? Η αρθροσκόπηση είναι μια διαδεδομένη τεχνική κυρίως σε ώμο και γόνατο. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και στις

Continue Reading